بیانیه تحلیلی 9 بسیج دانشجویی دانشگاه های محوری شهر شیراز پیرامون صدور احکام 4 جوان شیرازی - بسیج دانشجویی شهید شاهچراغی

بیانیه تحلیلی ۹ بسیج دانشجویی دانشگاه های محوری شهر شیراز پیرامون صدور احکام ۴ جوان شیرازی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی از استان فارس؛ ۹ بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز در واکنش به صدور حکم دادگاه برای ۴ جوان پرسشگر شیرازی بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر می باشد:

سرانجام پس از گذشت مراحل دادرسی، حکم بدوی دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده ۴ جوان مطالبه گر شیرازی صادر شد  و اضلاع مثلث این پرونده، هر چند از لحاظ سهم، متساوی الاضلاع نیستند؛ از یک سو نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز حضرت آیت الله ایمانی، از یک سو ۴ جوان دغدغه مند مطالبه گر، و از سوی دیگر دادستانی شیراز به عنوان مدعی العموم بوده اند.

پس از طرح پرسش هایی از محضر امام جمعه محترم شیراز توسط این افراد در راستای شفاف سازی هزینه های صورت گرفته، در مرحله تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبری و در حالی که دفتر امام جمعه شیراز طی نامه ای به ریاست دادگاه مربوطه اعلام می دارد هیچ گونه شکایتی از این جوانان ندارد نتیجه دادرسی منتج به صدور رأی ۹۱ روز حبس (تعلیق به مدت دوسال) می گردد.

در این باره شبهاتی هست که بایسته است توسط مسئولین دادگستری و در پاسخ به مطالبه گری بسیج دانشجویی پاسخ داده شود. بی شک پرسشگری و مطالبه گری یکی از آرمان های اصیل اسلامی و از مهمترین علل پیروزی انقلاب بوده و همانا جامعه بدون مطالبه گری و پرسشگری رو به افول و تباهی خواهد رفت؛ لذا هر گونه نگاه تنگ و محافظه کارانه به نقد نقاد و منزوی کردن او به مثابه برداشتن گامیست رو به عقب در راستای معلولیت خود در ساختار جامعه.

از طرفی نقد کنندگی ظرائف و لطایفی دارد؛ نقاد ملزم است که از حدود و احترام افراد صیانت نماید و مرز بین تخریب و نقد را تمیز دهد چون جماعتی نگاهشان به کلام اوست و در ماجرای اخیر برخی با شعار عدالتخواهی و فضای آزاد نقد دائما در نقد (بخوانید تخریب) دیگران قلم می سایند، ولی اگر کسی صحبتی در موضع مقابل ایشان بیان نماید متهم می شوند به رسوایی!!!

و در همین ماجرای اخیر با وجود اعلام دوباره عدم شکایت دفتر امام جمعه شیراز از این چهار جوان منتسب به عدالتخواهی شاهد آنیم که هجمه ها علیه ایشان نه تنها کمتر نشد، بلکه تشدید هم گردید و در این باب دیگر نه مسئله نقد مطرح می باشد و نه پرسشگری و باید مراقبت نمود که مرز بین نقاد منصف را با تخریب کننده غرض ورز خوب بشناسیم و در مواضع خود دچار اشتباه تحلیلی نشویم.

بسیج دانشجویی به جهت حریّت و مستقل از رخدادهای جناحی و سیاست زده، عمل کرده و خود را خدمتگزار انقلاب اسلامی می داند و از آن جا که مأموریت نقش آفرینی در چالش های نظام را برعهده دارد با تأملی جهت روشن شدن بسیاری از زوایای مخفی پرونده و همچنین گذر از فضای احساسی شکل گرفته در روزهای اولیه پس از صدور حکم اقدام به اعلام مطالبات و مواضع خود می نماید.

۱)نخست آن که بنا به شواهد و قرائن ظاهراً دفتر امام جمعه اعلام کرده اند شکایتی علیه منتقدان نداشته و ادامه روند بررسی پرونده را به دادگاه سپرده اند. لذا مدعی العموم تهیه کننده کیفرخواست بوده و دادگاه در راستای شکایت مدعی العموم پرونده را بررسی کرده است. بدیهی است با این فرض مدعی العموم جهت اعاده حیثیت از جایگاه حقوقی امام جمعه به پرونده ورود کرده و پرونده را باز نگه داشته است.

حال سوال این جاست که چرا علیرغم اظهار صریح امام جمعه به عدم صدور شکواییه علیه این چهار نفر دادستانی اقدام به مختومه نمودن پرونده نکرده است؟ آیا موارد دیگری در پرونده بوده است که باعث مفتوح ماندن پرونده شده است؟ آیا علاوه بر نامه منتشر شده از دفتر امام جمعه نامه دیگری توسط این دفتر در راستای رسیدگی به پرونده صادر شده است که رسانه ای نشده است؟ آیا با روند طی شده توسط مدعی العموم حیثیتی به امام جمعه مسترد گشته یا با اتخاذ این گونه تصمیمات بیشتر به جایگاه و وجهه عمومی آیت الله ایمانی خدشه وارد شده است؟ آیا اگر بپذیریم که هدف از ادامه بررسی به پرونده حمایت از جایگاه امام جمعه بوده است در شرایط کنونی که خلاف آن به تواتر ثابت شده است نیز موضوعیت اصلی پابرجاست؟

بسیج دانشجویی به صورت صریح و به عنوان یک مطالبه جدی از دادستان و مسئولین ذیربط می خواهد تا با انتشار کیفرخواست پرونده جرم ارتکابی جوانان پرسشگر شیرازی را مشخصاً برای همگان روشن سازند تا همان گونه که مدعی العموم در این پرونده ورود کرده اند اذهان عمومی نیز لااقل از علت محاکمه شدن این افراد مطلع گردد.

۲)عدالتخواهی شعار و مسلک مولای ما علی بن ابیطالب علیه السلام بوده که همگان علت دشمنی های مکرر در طول تاریخ با این گوهر آفرینش را نیز شدت همین عدل و عدالت وی دانسته اند. این که در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی جوانانی با دغدغه عدل و عدالت از نای فریاد برآورده اند و تظلم خواهی به راه انداخته اند تا داد مردم را از برخی مسئولین فاسد، جاه طلب، تنبل و بعضاً بی عرضه بستانند، خود دستاوردی از هزاران دستاورد انقلاب اسلامی و به زعم بسیاری مهم ترین آن هاست. فریاد عدالت خواهی از حلق هر آزاده خواهی خارج شود مقدس است و باید با گوش جان شنیده شود؛ اما…

امّا هیچ نیک نهادی در کشاکش تلاش برای تحقق عدالت، بستر عدالت را از بین نمی برد. هیچ عدالت خواه زیرک و با هوشی در راه رسیدن به اهدافش با دشمنان عدالت مشترک المنافع نمی شود. باید دقت داشت آن هایی که جهت تضعیف ارکان اصلی نظام اسلامی دست به تخریب شخصیت های اصلی و تاثیرگذار کشور می زنند نیز با استخدام لغات و شعارهای اینچنینی سعی در همراه کردن قاطبه مردم دارند. آن ها باطل را با حق می آمیزند و از ممزوجیت آن شبهه می افکنند و سوء استفاده خود را می برند. این موضوع اهمیت اتخاذ صحیح مواضع و تصمیمات قاطع و درست را می نمایاند.

آری به راستی حرکت بر مدار عدالتخواهی حرکت بر جاده باریکی میان دو پرتگاه خطرناک و جانکاه است که عدالتخواه واقعی اگر استوار به توکل، توسل و تحلیل به موقع و تقوای سیاسی نباشد یا در دره های شهرت طلبی و هواهای نفسانی سقوط خواهد کرد و یا هم نوا با دشمنان و در پازل تاکتیکی آنها غرق خواهد شد.

لذا به عنوان یک توصیه دلسوزانه به همه داعیه داران به حق عدالت خواهی، باید عرضه داشت که از تقابل با رکن اصلی تحقق عدالت در حکومت اسلامی یعنی قوه قضاییه پرهیز شود.

این بدین معنا نیست که انتقاد از این قوه باید از دستورکار خارج شود بلکه باید در اذهان عمومی تفاوت میان عملکرد انتقادی جوان مومن انقلابی و عملکرد تخریبی اپوزوسیون در تخطئه قوه قضاییه شفاف سازی شود و البته باید این نکته را افزود که در رخداد چنین مسائلی و با تکیه و مرور بر تاریخ ما شاهد آنیم که همواره عدم شفافیت در برخی مسائل بستر را جهت ورود دشمن مهیا ساخته تا با ایجاد فضای شبهه افکنی و اتهام پراکنی ذهنیت افکار عمومی را به شکل مطلوب خود معطوف به مسئله دارد.

۳)باید دانست تصمیمات، احکام، سخنرانی ها و هر آن چه که از مسئولان و نیروهای انقلابی در هر لباسی که باشند سر بزند پای کارآمدی انقلاب نوشته خواهد شد. تقابل شکل گرفته نه تنها نیل به اهداف هیچ یک از طرفین موضوع اخیر را حاصل نخواهد ساخت بلکه باعث دستمایه قرار گرفتن آن توسط دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی نظام خواهد شد و هزینه مطالبه گری را افزایش خواهد داد.

امروز در حالی که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) درباره فریب خوردگان و جوانانی که از سر شور و احساس وارد اغتشاشات و غائله های اخیر شده اند فرمودند مسئولین ذیربط با آن ها با رحمت و شفقت برخورد کنند، جای تعجب و نیز محل انتظار از مسئولین قضایی استان است تا در حکم خود تجدید نظر کرده و با جوانانی که از ساحت هدف، انگیزه، سابقه و در تام موارد با دسته مورد نظر رهبری فرسنگ ها فاصله داشته و پایبندیشان به آرمان های امام و انقلاب اثبات شده است به نحو دیگری برخورد شود.

لذا شایسته است تا مقامات عالی قضایی علیرغم تصمیمات اخذ شده تا کنون با دقت و وسعت نظر بیشتری به مسئله بنگرند و فضاسازی های شکل گرفته را با دیده رأفت اسلامی در تجدید نظر خواهی حکم صادره ملحوظ بدارند.

۴)در پایان بیان این نکته بسیار  دارای اهمیت است که  توجه به قانون و رعایت اولویت های امروز انقلاب اسلامی ما را در راستای تحقق جامعه اسلامی و نیل به تمدن سازی رهنمون می دارد و لازم است تا با مداقه بیشتری با مسائل مواجهه نمود. ما در جامعه ای توفیق حیات داریم که آرمان ها و ایدئولوژی دینی ما بر مبنای الگوسازی و سرآمد بودن در تمام ابعاد می باشد؛ ما پرورش یافته مکتب رسول بزرگی هستیم که پاسخ هتاک زباله پراکن را با عیادت از او در هنگام بیماری می دهد؛ به جای شعار، کمی عامل بودن بد نیست؛ درست است که برخی  اصول نقد را ندانسته، گاهی مسیر را به اشتباه رفته اند اما برخورد قهری و سلبی به دور از گفتمان آزاداندیشی و انقلابیست.باشد که مسئولین از پاسخگویی مکدر نشوند و سعه صدر پیشه نمایند و منتقدین ازتوجه به اولویت ها و رعایت حق در گفتار.

photo_2018-01-23_16-28-36.jpg
photo_2018-01-23_16-28-39.jpg

همچنین ببینید

بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شیراز خطاب به استاندار فارس؛ بازهم پیشی گرفتن سیاست بازی بر مصلحت عمومی/آیا استان فارس ظرفیت احیای اراضی خشک شده ی خود را ندارد؟!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی از استان فارس؛ بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شیراز ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*