کافه کتاب - بسیج دانشجویی شهید شاهچراغی

آخرین نوشته ها

انسان ۲۵۰ ساله

کتاب انسان ۲۵۰ ساله ،کتابی است که روند مبارزه ی حاد سیاسی معصومین (ع) برای تشکیل حکومت اسلامی است که توسط  امام خامنه ای  تبیین می شود و از آن جهت انسان ۲۵۰ ساله نام گذاری شده است که تمام این مبارزات هر چند توسط افراد و تاکتیک های  مختلف ، اما با یک حرکت واحد مستمر به سمت هدف ...

ادامه نوشته »